Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 20 MAYIS 2021 TARİHLİ MAYIS AYITOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 50: Yenipazar Belediye Meclisinin 08/04/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetininkabul edilmesine, Meclisimizin 20.05.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 51: Belediyemizin 2020 Mali Yılı gider bütçesi 13.000.000,00- TL’dir.13.000.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 10.595.589,60-TL tahakkuk veharcama yapılmış olup 2.404.410,40-TL ödenek iptal edilmiştir.Belediyemizin 2020 Mali Yılı gelir bütçesi 13.000.000,00-TL’dir. Yıl içinde 11.533.504,43-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 2.321.765,36-TL iletoplam tahakkuk 13.855.269,79-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 13.855.269,79-TL’den yıliçinde 11.387.323,04-TL net gelir elde edilmiş ve 2.452.206,41-TL 2021 Mali yılına tahakkukartığı devir olunmuştur.Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesinhesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe veMuhasebe Yönetmeliğinin 40 Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygungörüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 20.05.2021 tarihli oturumunda oy birliği ilekarar verildi.

Karar No 52: Yenipazar Belediye Meclisimizin 04.03.2021 tarih ve 28 sayılı “Kazı, onarım,teminat ve yaptırım bedelleri hk. Plan ve Bütçe Komisyon kararının görüşülmesi” konulumeclis kararının iptal edilmesine ve uygulamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı YerelYönetimler Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı “Altyapı kazı izni veharcı” konulu genelgesi uyarınca Bayındırlık birim fiyatları üzerinden yürütülmesineMeclisimizin 20.05.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı