Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 EYLÜL 2021 TARİHLİ EYLÜL AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 65: Yenipazar Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetininkabul edilmesine, Meclisimizin 09.09.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 66: Belediyemizin 2022 mali yılı gelir tarifesinin hazırlanması ve 2022 yılı giderbütçesinin oluşturulması maksadıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için konunun Plan veBütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 09.09.2021 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Karar No 67: İlçemiz tanıtımına olumlu katkılar kazandıran ve her yıl geleneksel olarakdüzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivalinin 06.02.2022 tarihinde 37 kezdüzenlenmesine ve tüm giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Meclisimizin09.09.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 68: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında festival düzenlenmesine ve tümgiderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Meclisimizin 09.09.2021 tarihlioturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 69: Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıköseler Mah. Siğliharman Mevki 161 ada 37parselde bulunan 7.471,83m² tarla vasıflı taşınmazın ilçemizde antep fıstığı üretimininyaygınlaştırılması maksadıyla fidelik olarak kullanılmak üzere 30 yıllığına kiraya verilmesiiçin kira ihalesine çıkılmasına, kira ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetkiverilmesine, kira bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesineMeclisimizin 09.09.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 70: İlçemiz tanıtımına olumlu katkıları olan geleneksel ata sporlarımızdan RahvanAt Yarışları Etkinliğinin 17 Ekim 2021 tarihinde yapılmasına, etkinlik giderlerineBelediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına, Meclisimizin 09.09.2021 tarihlioturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 71: Belediyemiz kiracısı olan AK Parti Yenipazar İlçe Başkanlığından kirasözleşmesinin bittiği 08 Şubat 2021 tarihinden tahliye edeceği tarihe kadar olan dönemdeecrimisil alınmasına, tahliyeden sonra ecrimisil tutarını belirlemek üzere Kıymet TakdirKomisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 09.09.2021 tarihli oturumunda oy birliği ilekarar verildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı