Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 EKİM 2020 TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 37: Belediye Meclisimizin 03.09.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2021 Mali Yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesinin görüşülmesi için 08.09.2020 tarihinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı ile Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir- Gider Bütçesinin 13.500.000,00 (Onüçmilyonbeşyüzbin)TL olarak kabul edilmesine, 2021 Yılı gelir tarifesinin de bir önceki yıl gelir tarifesine göre aynı kalarak artış yapılmadan kabul edilmesine, Meclisimizin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 38: İlçemizde yapılacak olan inşaatlarda ruhsat onayından önce inşaat kimlik panolarının yaptırılmasının sağlanmasına Meclisimizin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 39: Belediye Başkan Yardımcısının maaş oranının gerekli incelemelerin yapılarak bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine, Meclisimizin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 40: Belediye Meclisimizin 03/09/2020 tarihli ve 34 sayılı kararının değiştirilmesine ve Mülkiyeti Belediyemize ait Donduran Mah. 0 ada 4622 parseldeki 5.312,10m² tarla/zeytinlik içinde kalan 599,11m²’lik yol geçiş alanının Kıymet-Takdir Komisyonunun 02.09.2020 tarihli oturumunda alınan kararı gereği yıllık 750,00TL’den 5 yıllık kira ihalesine çıkılmasına, yıllık kira artış oranının %10 olarak belirlenmesine ve kira ihalesine çıkılması işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Meclisimizin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı