Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07 HAZİRAN 2022 TARİHLİ  HAZİRAN AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 33: Yapılan oylama sonucunda bedelsiz tahsisin bedelli tahsis olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup mülkiyeti Belediyemize ait katlı otopark altında bulunan 1 ve 2 nolu dükkanların hazırlanan proje uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/6 ve 18/1-e maddelerine göre Yenipazar Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifine bedelli olarak 2 (iki) yıllığına tahsis edilmesine, tahsis bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine ve belirlenen bedelin Yenipazar Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından kabul edilmesi üzerine tahakkuk ettirilmesine Meclisimizin 07.06.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 34: İmar Komisyon kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine ve İlçemiz Çarşı Mahallesi Çimen Yapı Kooperatifi doğusunda kalan yeşil alan içerisindeki bölümde basınç düşürme istasyonu alanına ait imar plan tadilatı yapılmasına Meclisimizin 07.06.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 35: İmar Komisyon kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine ve İlçemiz Yeni Mahallede tapunun 303 ada 8 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmaz üzerinde yeşil alan ve ticari alan olarak imar plan tadilatı yapılmasına Meclisimizin 07.06.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 36: Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan değerlerimizden olan Antep Fıstığının gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla; 14 Ağustos 2022 tarihinde ilçemiz Hacıköseler Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan “6. Antep Fıstığı Festivali” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında Hacıköseler Güzelleştirme ve Yerli Ürünleri Derneği Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınmasından sonra Yenipazar Belediyesi olarak vergi, resim, harç, stopaj vb. kesintiler hariç olmak üzere net 25.000,00 (Yirmibeşbin) TL. maddi destek olunmasına, yapılacak maddi desteğin Yenipazar Belediyesi Bütçesinin ilgili Harcama Kaleminden karşılanmak üzere Hacıköseler Güzelleştirme ve Yerli Ürünleri Derneği Başkanlığı hesabına yatırılmasına,  5393 Sayılı Belediye Kanunu 75/c “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” maddesi gereği Valilik Oluru alınmak üzere meclis kararının Aydın Valiliğine gönderilmesine, Meclisimizin 07.06.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı