Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 06 KASIM 2020 TARİHLİ KASIM AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 41: Yenipazar Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin
kabul edilmesine, Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 42: 2021 yılı katı atık ücretlerinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine, Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 43: İlçemiz Çarşı Mahallesinde yeni isim verilen “514 Sokak” için arsa m² birim
fiyatının belirlenmesi konusunun Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Kıymet-
Takdir Komisyonunun ilgili kurumlardan danışma alarak arsa m² birim fiyatını belirlemesine,
Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 44: Aydın 2 İdare Mahkemesinin 15/09/2020 tarih ve ESAS NO:2020/35 KARAR
NO:2020/415 sayılı kararı gereği tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi Yasin ERDEM’e
Belediyemizde 2020 yılı için asgari ücret oranında net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2020 yılı içinde yayımlanan II sayılı cetvelde belirtilen ek
ödeme tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesi için yapılan oylamada
Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA, Meclis Üyesi
İlknur KARADUMAN, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR,
Meclis Üyesi Mehmet KOÇ, Meclis Üyesi İsmail ÜNSAL, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ
olmak üzere 8 üye “KABUL” oyu kullanmış, Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI ve Meclis
Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU olmak üzere 2 üye “ÇEKİMSER” oyu kullanmış olup Aydın
2 İdare Mahkemesinin 15/09/2020 tarih ve ESAS NO:2020/35 KARAR NO:2020/415 sayılı
kararı gereği tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi Yasin ERDEM’e Belediyemizde 2020
yılı için asgari ücret oranında net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünce 2020 yılı içinde yayımlanan II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarının
ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 06.11.2020 tarihli
oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 45: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğu Mah. 257 ada 7 parselde bulunan
34,19m² arsanın satışının görüşülmesi için yapılan oylamada Meslis Başkanı M.Yüsran
ERDEN, Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Meclis
Üyesi İsmail ÜNSAL, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 5 üye “KABUL oyu
kullanmış, Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN, Meclis
Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR, Meclis Üyesi Mehmet
KOÇ olmak üzere 5 üye “RED” oyu kullanmış olup Meclis Başkanının kullandığı “KABUL”
oyu yönünde Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğu Mah. 257 ada 7 parselde bulunan
34,19m² arsanın satışının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki
verilmesine Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 46: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacaören Mah. organize hayvancılık alanı
içinde bulunan 112 ada 83-84-90-91 parsellerde kayıtlı arsaların (ahır yerleri) satışının
yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin
06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 47: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çulhan Mah. 1614 parselde bulunan 492,00m²
arsanın S.S.Çulhan-Alhan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kantar
işletmeciliği yapılmak üzere 10 yıllık kiraya verilmesine, kira ihalesi işlemleri için Belediye
Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar
verildi.

Karar No 48: Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN,
Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi İsmail ÜNSAL, Meclis Üyesi Ahmet
ÇİLENGİR, Meclis Üyesi Mehmet KOÇ Belediye Başkan Yardımcısının maaş oranının
meclisimizde tekrar görüşülmesi hakkında Meclise yazılı önerge sunmuştur.
Belediye Başkan Yardımcısının maaşının tekrar görüşülmesi için verilen önergenin
gündeme alınması için yapılan oylamada Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi
İlknur KARADUMAN, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR,
Meclis Üyesi Mehmet KOÇ, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi İsmail
ÜNSAL olmak üzere 7 üye “KABUL” oyu kullanmış, Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN,
Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 3 üye
“RED” oyu kullanmış olup Belediye Başkan Yardımcısının maaşının tekrar görüşülmesine oy
çokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Başkan Yardımcısının maaşının asgari ücret oranında ödenmesi için Meclis
Üyesi Cihan Cavit SAYGILI öneride bulundu. Yapılan oylamada Meclis Üyesi Cihan Cavit
SAYGILI, Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN, Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR, Meclis
Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi İsmail ÜNSAL olmak üzere 5 üye “KABUL”
oyu kullanmış, Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA,
Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 3 üye “RED” oyu kullanmış, Meclis Üyesi Kıvanç
İŞBİLEN ve Meclis Üyesi Mehmet KOÇ olmak üzere 2 üye “ÇEKİMSER” oyu kullanmış
olup Belediye Başkan Yardımcısının maaşının 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren asgari ücret
oranında ödenmesine, Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar
verildi.

Karar No 49: Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ, 30/10/2020 tarihinde Aydın ve İzmir illerinde
yaşanan deprem dolayısıyla ciddi can ve mal kayıplarının yaşandığını, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 7 maddesinde yer alan ilçe Belediyeleri görev yetkilerini
belirten paragrafının f bendi “Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları tahliye etmek veya yıkmak” hükmü kapsamında ilçemizin 1 derece deprem
bölgesinde olması dolayısıyla herhangi bir depremde ciddi can ve mal kayıplarının
yaşanmaması, ilçemizde bulunan 20 yaş ve üzeri binaların 3 kat ve üstünde olanlarının
depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilmesi, dayanıklı olmaması söz konusu
olduğunda ise tapuya riskli bina şerhinin konularak gerekli işlemlerin yapılması için imar
komisyonunun görevlendirilmesi hakkında Meclise yazılı önerge sunmuştur.
Yazılı önergede belirtilen hususlar kapsamında İlçemizin 1 derece deprem bölgesinde
olması dolayısıyla herhangi bir depremde ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması,
ilçemizde bulunan 20 yaş ve üzeri binaların 3 kat ve üstünde olanlarının depreme dayanıklı
olup olmadığının tespit edilmesi, dayanıklı olmaması söz konusu olduğunda ise tapuya riskli
bina şerhinin konularak gerekli işlemlerin yapılması konusunun başta Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlardan görüş alarak bir rapora bağlamak üzere imar
komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 06.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile
karar verildi.
M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı