Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYITOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 60: Yenipazar Belediye Meclisinin 08/07/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin kabul edilmesine, Meclisimizin 05.08.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 61: Belediye Meclisimizin 08.07.2021 tarih ve 57 sayılı kararı gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Direcik Mahallesi 0 ada 1587 parselde kayıtlı 4.298,00m² arsa vasıflı taşınmazın satış bedelinin belirlenmesiyle ilgili olarak Kıymet Takdir Komisyonumuz 14.07.2021 tarihinde toplanmıştır. Komisyonumuzca Direcik Mahallesi 0 ada 1587 parselde kayıtlı 4.298,00m² arsa vasıflı taşınmazın satış bedeli 350.000,00 (Üçyüzellibin)TL olarak  belirlenmiştir.    

Söz konusu yerin satışın yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 05.08.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

Karar No 62: Belediye Meclisimizin 08.07.2021 tarih ve 59 sayılı kararı gereğince  İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan iş yeri ve işletmelere nakdi yardımda bulunulmasıyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonumuz 13.07.2021 tarihinde toplanmış ve konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre 2021 mali yılı için hazırlanan ve Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2021 yılı Belediyemiz gider bütçesinde Covid-19 pandemisinden etkilenen işyeri ve işletmelere nakdi yardım yapmaya olanak sağlayan harcama kalemi ve ödeneği bulunmadığından esnaflara nakdi yardım yapılması mümkün değildir. Pandemi sebebi ile zorunlu olarak kapatılan Belediyemiz kiracılarından kahvehaneler ve cafelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye Meclis kararı gereği kira terkinleri yapılmış olup, kapalı oldukları süre kadar sözleşme süreleri uzatma işlemleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmaktadır.   

Yapılan oylama sonucunda 7 Meclis Üyesi “KABUL” oyu, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU “ÇEKİMSER” oyu kullanmış olup konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin 05.08.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.  

Karar No 63: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mah. 303 ada 8 parseldeki taşınmaz üzerine tüm yapım giderleri Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN tarafından karşılanarak şadırvan yaptırılmasına ve isminin “CAN ERDEN ÇEŞMESİ” konulmasına  Meclisimizin 05.08.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

Karar No 64: Sorumluluğu Belediyemize ait Hükümet Mah. Hasanağa Kahvesinde işgalci durumunda bulunan işletmecisi Serkan AYSAN’dan 01.08.2020-31.07.2021 tarihleri arasında ecrimisil bedeli alınmasına, ecrimisil bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine  Meclisimizin 05.08.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı