Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04 ŞUBAT 2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 17: Yenipazar Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin kabul edilmesine, Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 18: Komisyon raporunda, “07.01.2021 tarih ve 14 Nolu meclis kararı ile Tarım Komisyonumuza havale edilen Karacaören Mah. 108 ada 5 parsel 959,55m² zeytinlik, Karacaören Mah. 110 ada 4 parsel 4.982,43m² fıstıklık, Karacaören Mah. 115 ada 33 parsel 1.386,70m² tarla, Karacaören Mah. 117 ada 152 parsel 3.898,72m² ham toprak vasıflı taşınmazlar Tarım Komisyonumuz üyeleri, köy muhtarı ve köydeki vatandaşlar ile yerinde incelenmiş olup, bu taşınmazlar içinde geçmiş yıllarda dikilmiş kişilere ait ağaçların bulunduğu, bu yerlerin vakıf olarak bilindiği, köyde yaşayan vatandaşlardan kimsenin bu yerleri vakıf olarak kullanılması sebebi ile kiralamak istememesi üzerine ilgili yerlerin kiraya verilmesinin uygun olmadığı kararına varılmıştır. Bu yerler içinde sadece Karacaören Mah. 110 ada 4 parselde bulunan 4.982,43m² fıstıklık vasıflı taşınmazın içinde çalıların bulunması sebebi ile 15 yıllığına kiraya verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” denmektedir.  

Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 108 ada 5 parsel 959,55m² zeytinlik, Karacaören Mah. 110 ada 4 parsel 4.982,43m² fıstıklık, Karacaören Mah. 115 ada 33 parsel 1.386,70m² tarla, Karacaören Mah. 117 ada 152 parsel 3.898,72m² ham toprak vasıflı taşınmazların 15 yıllık kiraya verilmesiyle ilgili olarak Tarım Komisyonu kararı incelenmiş olup, söz konusu yerlerin durumunun yeniden değerlendirilmek üzere Tarım Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.

Karar No 19: 07.01.2021 tarih ve 16 Nolu meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Koronavirüs salgını sebebi ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflarımızdan pideciler, lokantalar, kahvehaneler, cafeler ve aperatifçiler olmak üzere Yenipazar’da işletmesi bulunan 5 meslek grubundan 2021 yılı işgaliye ücretlerinin %50 oranında indirimli olarak alınması  Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.   

Salgından etkilenen meslek gruplarından 2021 yılında tahahkuk edecek işgaliye tutarının %50 oranında indirimli alınmasıyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 20: Mülkiyeti Belediyemize ait Dereköy Mahallesinde bulunan süt tankının S.S.Alhan-Çulhan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 10 yıllığına bedelli tahsis edilmesi konusunda tahsis bedelinin belirlenmesi için konunun Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 21: Mülkiyeti Belediyemize ait Alhan Mah. 101 ada 1 parsel 514,60m² arsa, Alhan Mah. 103 ada 1 parsel 401,00m² arsa, Alhan Mah. 103 ada 2 parsel 400,92m² arsa, Alhan Mah. 103 ada 4 parsel 402,06m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

Karar No 22: 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği İlçe Belediyemizin sorumluluğunda olan cadde, sokak, alan ve meydanlarda yapılacak olan kazılarla ilgili ruhsatlandırma karşılığı alınacak olan kazı onarım, teminat ve yaptırım bedellerinin belirlenmesiyle ilgili olarak konunun incelenmesi ve sonuca bağlanması maksadıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 23: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda 16.10.2020 tarihinde yapılan düzenleme sonrası “kırsal mahalle” statüsü kazanacak mahallelerin durumunun belirlenmesiyle ilgili olarak yapılan oylamada 11 meclis üyesi komisyonlara havale edilmesi için “KABUL” oyu kullanmış, meclis üyesi Ertuğrul ATEŞ ise konunun komisyonlara havale edilmesine gerek olmadığı gerekçesiyle “RED” oyu kullanmış olup konunun Muhtarların ve Azalarının görüşünün alınması, incelenmesi ve sonuca bağlanması maksadıyla İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 24: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince meclis üyeleri arasından yapılan açık oylamada meclis üyesi  Erkan ÖZTÜRK 12 oy almış olup meclis üyesi  Erkan ÖZTÜRK’ün Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar İmar Komisyonu Üyesi olarak görev yapmasına Meclisimizin 04.02.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı