Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04 KASIM 2021 TARİHLİ KASIM AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 75: 2022 yılı katı atık ücretlerinin belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 04.11.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 76: Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 926259 sayılı yazısı gereği 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereği oluşacak Kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Yeni, Doğu, Hükümet, Çarşı, Alhan ve Donduran Mahallelerine ait  sağlık vb. nedenlerle değiştirilen ve ekte belirtilen bilirkişi kimliklerini gösteren listelerin kabul edilmesine ve listelerin Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Meclisimizin 04.11.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 77: İlçemizde antep fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması maksadıyla fidelik olarak kullanılmak üzere 30 yıllığına kiraya verilmesi için alınan 09.09.2021 tarih ve 69 sayılı meclis kararının iptal edilmesine,

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 03.11.2021 tarih, E-17901125-010.99-3255923  sayılı ve Belediye Taşınmazının Tahsisi konulu talebi üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” gereği Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıköseler Mah. 161 ada 37 parselde bulunan 7.471,83m² tarla vasıflı taşınmazın, ilçemizde antep fıstığı üretiminin ve veriminin arttırılması maksadıyla antep fıstığı ağaçlarının döllenmesi için melengiç ağaçlarının aşılanarak erkek aşı kalemi (erkenci, ortancı ve geç dönem olmak üzere) üretimi amacıyla Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bedelsiz olarak 15.11.2021-31.10.2046 tarihleri arasında 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesine Meclisimizin 04.11.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 78: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeni Mah. Çamlık Restorantın, işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan yatırım tutarı dikkate alınarak 10 yıllık kiraya verilmesine, kira bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 04.11.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 79: Mülkiyeti Belediyemize ait olan imam evlerinin kira ücretlerinin yeniden belirlenmesi için konunun Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, 2022 yılından itibaren yeni kira ücretleri üzerinden tahsil edilmesine Meclisimizin 04.11.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı