Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03 EYLÜL 2020 TARİHLİ EYLÜL AYI TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 31: Belediyemizin 2021 mali yılı gelir tarifesinin hazırlanması ve 2021 yılı giderbütçesinin oluşturulması maksadıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için konunun Plan veBütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 03.09.2020 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Karar No 32: İlçemiz tanıtımına olumlu katkılar kazandıran ve her yıl geleneksel olarakdüzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivalinin 07.02.2021 tarihinde 37 kezdüzenlenmesine ve tüm giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Meclisimizin03.09.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 33: Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile Kıymet-TakdirKomisyonuna havale edilen, Karacaören Mahallesinde yeni açılan organize hayvancılık alanıiçerisinde kalan 1101,1102,1103,1104,1106 sokaklarda bulunan taşınmazların emlakdeğerlendirme hesabının tespitinde kullanılmak üzere arsa m² birim fiyatlarının belirlenmesimaksadıyla toplanan Kıymet-Takdir Komisyonunun 31.08.2020 tarihli oturumunda alınankarar okunmuş ve Kıymet-Takdir Komisyonu ilgili sokakların m² fiyatını 1,72TL olarakbelirlemiş olup Kıymet Takdir Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin03.09.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 34: Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile Kıymet-TakdirKomisyonuna havale edilen, Donduran Mah. 0 ada 4622 parseldeki 5.312,10m² Belediyemizmülkündeki tarla/zeytinlik arkasında maden ocağı işleten Mehmet GÜLER’e 6m yol geçişhakkı verilmesi ve fiyat tespiti yapılmasıyla ilgili toplanan Kıymet-Takdir Komisyonunun02.09.2020 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş olup söz konusu yerle ilgili olarak yolgeçişi için yapılan ölçümler sonucunda 599,11m²’lik alanın kullanılacağı tespit edilmiştir.Yapılan bu tespit sonucunda yol olarak kullanılması istenilen taşınmazın 1 m²’sinin 1,25TLolarak belirlenmesine ve yıllık 750,00TL’den 5 yıllık kira ihalesine çıkılmasına, kira ihalesineçıkılması işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Meclisimizin 03.09.2020tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 35: Yapılan açık oylama sonucu Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Meclis ÜyesiMalik ERCAN, Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLENolmak üzere 4 üye “KABUL” oyu kullanmış, Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, MeclisÜyesi İknur ACAR, Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ, MeclisÜyesi Mehmet KOÇ, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi İsmail ÜNSALolmak üzere 7 üye “RED” oyu kullanmış olup Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçakal Mah.118 ada 257 parsel 851,90m² arsa, Yeni Mah. 333 ada 12 parsel 315,00m² avlulu kargir iki ev,Alhan Mah.101 ada 1 parsel 514,60m² arsa, Karacaören Mah. 112 ada 83 parsel 410,84m²arsa, Karacaören Mah. 112 ada 84 parsel 499,41m² arsa, Doğu Mah. 257 ada 7 parsel 31,19m² arsa, Donduran Mah. 276 ada 1 parsel 750,00m² tarla, Donduran Mah. 251 ada 3 parsel540,00m² tarla, Donduran Mah. 186 ada 2 parsel 1.095,00m² tarla, Donduran Mah. 144 ada 1parsel 2.140,00m² tarla, Eğridere Mah. 173 ada 65 parsel 14.691,65m² zeytinlik, Alhan Mah.103 ada 2 parsel 400,92m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmamasına, Meclisimizin03.09.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 36: Donduran Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait slaj yataklarınınm² işgaliye ücretinin m² birim fiyatı olarak Nisan 2021 tarihine kadar 1,00TL olarakuygulanmasına, Meclisimizin 03.09.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.