Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 38: Direcik Mahallesi 1239 parsel 2.200,00m² spor alanı vasıflı taşınmazdan 01 Temmuz 2022 tarihinden tahliye edildiği tarihe kadar ecrimisil alınmasına, ecrimisil bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, belirlenen bedelin tahakkuk ve tahsil  edilmesine Meclisimizin 03.08.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 39: Aydın/Yenipazar Belediye hudutları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili  mevzuat, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanununa göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanan Yenipazar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 03.08.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, Meclisimizin 03.08.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 40: Belediyemizce ilçemiz tanıtımına önemli katkılar sağlayan Pide ve Gastronomi Festivalinin yaz ayı bitmeden yapılmasına, festival giderleri ve detaylarının görüşülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 03.08.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 41: Yeni Mahalle Yel değirmeni Caddesinde bulunan katlı otoparkta yapılan düğün yemeklerinin 03.08.2022 tarihinden itibaren, çevre ve görüntü kirliliği, halk sağlığı ve hijyen açısından odun ateşi, mangal kömürü gibi duman ve is oluşturacak malzemelerle pişirilmemesine, Meclisimizin 03.08.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

Belediye Başkanı