YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 TEMMUZ 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Gönderi Görseli

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 TEMMUZ 2020 TARİHLİ  TEMMUZ AYI TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar No 17: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN’in  01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyet raporunun görüşülmesi için Meclis Başkanı oturumu Meclis 1.  Başkan Vekili  Cihan Cavit SAYGILI’ya devretti. Meclis 1. Başkan Vekili 2019 yılı faaliyet raporunu okuttu. Yapılan oylamada toplantıya katılan üyelerden  9 meclis üyesi “KABUL”, Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI ve Meclis Üyesi İlknur ACAR “ÇEKİMSER”, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU “RET”  oyu kullanmış olup, Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN’in 2019 yılı faaliyet raporu 09.07.2020 tarihli olağan Meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

Karar No 18: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b fıkrası) gereğince, Meclis Üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile oy sayımı sonucu Cihan Cavit SAYGILI 11 oy, Mustafa KAHYAOĞLU 7 oy, Süleyman ALTINKAYA 5 oy, Kıvanç İŞBİLEN 1 oy almışlardır. Cihan Cavit SAYGILI ve Mustafa KAHYAOĞLU’nun Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar Encümen Üyesi seçilmelerine Meclisimizin  09.07.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile  karar verildi.

Karar No 19: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından yapılan açık oylamada, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, Muharrem TOSUN 12 oy, İsmail ÜNSAL 12 oy almışlardır.

            Buna göre Kıvanç İŞBİLEN, Muharrem TOSUN ve İsmail ÜNSAL’ın Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak  görev yapmalarına Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 20: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından yapılan açık oylamada, Süleyman ALTINKAYA 12 oy, Cihan Cavit SAYGILI 12 oy, Ahmet ÇİLENGİR 12 oy almışlardır.

            Buna göre Süleyman ALTINKAYA, Cihan Cavit SAYGILI ve Ahmet ÇİLENGİR’in Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar İmar Komisyonu Üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 21: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince yapılan açık oylama sonucu, İlknur ACAR 12 oy, Muharrem TOSUN 12 oy, Mehmet KOÇ 12 oy almışlardır.

            Bu oylamaya göre  İlknur ACAR, Muharrem TOSUN ve Mehmet KOÇ’un  Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar Kıymet Takdir Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 22: Meclis Üyelerinden İlknur ACAR, Muharrem TOSUN ve Ertuğrul ATEŞ’in  Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar Turizm Tanıtım Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 23: Meclis Üyelerinden Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Mehmet KOÇ’un  Nisan 2021 ayında yapılacak seçimlere kadar Tarım Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 24: Belediyemizin 2019 Mali Yılı gider bütçesi 13.000.000,00- TL’dir. 13.000.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 9.927.261,07-TL tahakkuk ve harcama yapılmış olup 3.072.738,93-TL ödenek iptal edilmiştir.

            Belediyemizin 2019 Mali Yılı gelir bütçesi 13.000.000,00-TL’dir. Yıl içinde 10.865.815,49-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 2.247.413,53-TL ile toplam tahakkuk 13.113.229,02-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 13.113.229,02-TL’den yıl içinde 10.785.282,45-TL net gelir elde edilmiş ve 2.321.765,36-TL 2020 Mali yılına tahakkuk artığı devir olunmuştur.

            Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygun görüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 25: Belediyemiz ile Karaot Tohum Derneği arasında yerel tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacı ile Belediye Başkanına proje işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesi için yapılan oylamada toplantıya katılan üyelerden  11 meclis üyesi “KABUL”, Meclis Üyesi İlknur ACAR “RET” oyu kullanmış olup, Belediyemiz ile Karaot Tohum Derneği arasında yerel tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacı ile Belediye Başkanına proje işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesine, Mülki Amir’in onayını müteakip projeyle ilgili hazırlanacak fizibilite raporunun Belediye Meclisine sunulmasına 09.07.2020 tarihli olağan Meclis toplantısında oy çokluğu ile karar verildi.  

Karar No 26: 12.06.2009 tarihli ve 1 nolu Encümen Kararı ile 16132586428 TC.Nolu Mehmet SOMER’e satışı yapılan ücreti Belediyemiz tarafından tahsil edilmiş Hükümet Mahallesi 496 ada 6 parsel olarak yazılması gerekirken sehven 153 ada 6 parsel olarak yazıldığı doğrusu Hükümet Mahallesi 496 ada 6 parsel  1.642,28m² tarla vasıflı taşınmaz olduğu, bu taşınmazın satış bedeli olan 3.750,00TL bedelle 16132586428 TC.Nolu Mehmet SOMER’e satış işleminin yapılması için Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN’e yetki verilmesine, Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

Karar No 27: Karacaören Mahallesinde yeni açılan organize hayvancılık alanı içerisinde kalan 1101, 1102, 1103, 1104, 1106 sokaklarda bulunan taşınmazların emlak değerlendirme hesabının tespitinde kullanılmak üzere arsa m² birim fiyatlarının belirlenmesi için konunun Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

Karar No 28: Koronavirüs sebebiyle Belediyemiz dükkanlarında kiracı olup işyerleri kapanan esnafların kiralarının 15 Mart 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında tahakkuk ettirilmemesinin ve kira sürelerinin 3 ay daha uzatılmasına, Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

Karar No 29: Donduran Mah. 0 ada 4622 parsel 5.312,10m² tarla-zeytinlikle ilgili olarak söz konusu yerde ruhsatlı maden ocağı işleten Mehmet GÜLER’in talebine istinaden maden ocağına giriş-çıkış için 6m yol geçiş hakkı verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünce yer tespiti yapılmasına ve fiyat tespiti için Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilmesine,

            Alhan Mah. 102 ada 1 parsel 774,18m² arsa, Donduran Mah.113 ada 13 parsel 506,00m² tarla, Yeni Mah. 316 ada 5 parsel 139,00m² arsa, Çulhan Mah. 106 ada 2 parsel 688,04m² arsa, Çarşı Mah. 405 ada 3 parsel 51,78 m² avlulu ahşap ev vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve satış bedellerinin Kıymet-Takdir Komisyonunca belirlenmesine, Meclisimizin 09.07.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.