YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 MART 2023 TARİHLİ MART AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 13: Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Muharrem TOSUN, Meclis Üyesi Süleyman ALTINKAYA, Meclis Üyesi C.Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN olmak üzere 6 üye “KABUL” oyu, Meclis Üyesi Malik ERCAN, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ, Meclis Üyesi Mehmet KOÇ, Meclis Üyesi Erkan ÖZTÜRK, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU olmak üzere 5 üye “RET” oyu kullanmış olup Mülkiyeti Belediyemize ait Alhan Mah. 106 ada 1 parsel 499,88 m² arsa, Alhan Mah. 106 ada 2 parsel  497,57 m² arsa, Alhan Mah. 106 ada 3 parsel  500,23 m² arsa, Alhan Mah. 106 ada 4 parsel  453,89 m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, ilgili taşınmazların satış bedellerini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 08.03.2023 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 14: Yeni Mah. Gazino Cad. üzerinde 336 adada bulunan ve kamuya ait tesislerin bulunduğu özel şahsa ait arsaların önceki yıllarda tahsilatı yapılan ancak arazisi teslim edilmeyen hak sahiplerine Alhan, Çulhan Mahalleleri veya diğer mahallelerde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların takas yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 08.03.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 15: Adıyaman merkezde kurulacak konteyner kente kentin ihtiyaçları için gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin sağlanmasına, bu konuda koordinatör görevini üstlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılmasına, Meclisimizin 08.03.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 16: Mülkiyeti Belediyemize ait Çulhan Mah. 109 ada 5 parsel 480,96 m² arsa, 109 ada 6 parsel 485,80m² arsa, 109 ada 7 parsel 484,33m² arsa, 109 ada 8 parsel 509,72m² arsa, 109 ada 9 parsel 484,71m² arsa, 109 ada 12 parsel 492,43m² arsa, 110 ada 3 parsel 482,41m² arsa, 110 ada 4 parsel 523,58m² arsa, 110 ada 5 parsel 492,67m² arsa, 110 ada 6 parsel 505,33m² arsa, 110 ada 7 parsel 519,63m² arsa, 110 ada 8 parsel 503,00m² arsa, 101 ada 7 parsel 1.678,54m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, ilgili taşınmazların satış bedellerini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 08.03.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı