YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05 NİSAN 2023 TARİHLİ NİSAN AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 17: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b fıkrası) gereğince, Meclis Üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile oy sayımı sonucu Cihan Cavit SAYGILI 8 oy, Süleyman ALTINKAYA 4 oy, Mustafa KAHYAOĞLU 8 oy almışlardır. Cihan Cavit SAYGILI ve Mustafa KAHYAOĞLU’nun Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar Encümen Üyesi seçilmelerine Meclisimizin  05.04.2023 tarihli oturumunda oy çokluğu ile  karar verildi.

Karar No 18: Cihan Cavit SAYGILI, Süleyman ALTINKAYA ve Ertuğrul ATEŞ’in Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar İmar Komisyonu Üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 19: Muharrem TOSUN, Cihan Cavit SAYGILI ve İsmail ÜNSAL’ın Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak  görev yapmalarına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 20: Süleyman ALTINKAYA, Kıvanç İŞBİLEN ve Mehmet KOÇ’un  Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar Kıymet Takdir Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 21: Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Ertuğrul ATEŞ’in Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar Turizm Tanıtım Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 22: Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Erkan ÖZTÜRK’ün Nisan 2024 ayında yapılacak seçimlere kadar Tarım Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 23: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Yenipazar Belediye Başkanlığının 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasındaki faaliyet raporu görüşülmek üzere Meclis Başkanı oturumu Meclis 1.  Başkan Vekili  Cihan Cavit SAYGILI’ya devretti. Meclis 1. Başkan Vekili Yenipazar Belediye Başkanlığının 2022 yılı faaliyet raporunu okutarak, yapılanlar hakkında söz isteyen yada görüş belirtmek isteyen üye olup olmadığını sordu. Akabinde yapılan oylamada Yenipazar Belediye Başkanlığı 2022 yılı faaliyet raporu 05.04.2023 tarihli olağan Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar No 24: 08.03.2023 tarih ve 14 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu 13.03.2023 tarihinde komisyonun toplanmasıyla görüşülmüştür. İlçemiz Yeni Mahalle 336 adada kayıtlı bulunan taşınmazların malikleri ve Belediyemiz İmar Plan içerisinde yeşil alan ve alt yapı tesislerinin geçtiği, mülkiyeti özel şahıslara ait taşınmazların talep etmeleri halinde Yeni Mahalle 309 adadaki parsellerinde mülkiyeti Belediyemize ait merkez yada diğer mahallelerdeki taşınmazların bedel ve miktar farkları hak sahiplerince ödenmesi koşuluyla takas yapılması İmar Komisyonunca oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

İmar Komisyonu Kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine ve İlçemiz Yeni Mahalle 336 adada kayıtlı bulunan taşınmazların malikleri ve Belediyemiz İmar Plan içerisinde yeşil alan ve alt yapı tesislerinin geçtiği, mülkiyeti özel şahıslara aittaşınmazların talep etmeleri halinde Yeni Mahalle 309 adadaki parsellerinde mülkiyeti Belediyemize ait merkez yadadiğer mahallelerdeki taşınmazların bedel ve miktar farkları hak sahiplerince ödenmesi koşuluyla takas yapılmasına Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 25: Hamzabali Mah. 270 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın satışının yapılmasına, ilgili taşınmazın satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 26: Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Federasyonunun 21/05/2023 tarihinde ilçemizde yapılması planlanan Rahvan At Yarışı etkinliğine destek olmak için Yenipazar Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Derneği ve Belediyemiz arasında yapılacak iş birliği protokolü kapsamında etkinlik giderlerine Belediyemiz bütçesinden destek olunmasına, Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 27: Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 112 ada 93 parseldeki arsanın (ahır yeri) satılmamasına ve Karacaören Mah. 112 ada 95 parseldeki arsanın (ahır yeri) satışının yapılmasına, satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 05.04.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M. Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı