YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03 MAYIS 2023 TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 28: Belediyemizin 2022 Mali Yılı gider bütçesi 20.500.000,00- TL’dir. 20.500.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 14.701.808,55-TL tahakkuk ve harcama yapılmış olup 5.798.191,45-TL ödenek iptal edilmiştir.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı gelir bütçesi 20.500.000,00-TL’dir. Yıl içinde 19.773.535,81-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 2.458.454,09-TL ile toplam tahakkuk 22.231.989,90-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 22.231.989,90-TL’den yıl içinde 17.653.594,77-TL net gelir elde edilmiş ve 4.535.123,72-TL 2023 Mali yılına tahakkuk artığı devir olunmuştur.

Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygun görüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 29: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylamada meclis katibi yedek üyelik için İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Buna göre İhsan TEPECİK’in Meclis Katibi yedek üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda  oy birliği ile karar  verildi.

Karar No 30: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince yapılan açık oylama sonucu İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Bu oylamaya göre  İhsan TEPECİK’in kalan süreyi tamamlamak üzere Kıymet Takdir Komisyonu üyesi olarak görev yapmasına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 31: Yapılan açık oylama sonucu İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Bu oylamaya göre  İhsan TEPECİK’in kalan süreyi tamamlamak üzere Turizm Tanıtım Komisyonu üyesi olarak görev yapmasına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 32: Yapılan açık oylama sonucu İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Bu oylamaya göre  İhsan TEPECİK’in kalan süreyi tamamlamak üzere Tarım Komisyonu üyesi olarak görev yapmasına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 33: Üyesi olduğumuz Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinin Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada asil üye seçiminde İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Buna göre üyesi olduğumuz Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinin Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere asil üye olarakİhsan TEPECİK’in görev yapmasına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 34: Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada asil üye seçiminde İhsan TEPECİK 7 oy, yedek üye seçiminde Mustafa KAHYAOĞLU 7 oy almıştır.

Buna göre üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere asil üye olarak İhsan TEPECİK’in, yedek üye olarak Mustafa KAHYAOĞLU’nun görev yapmalarına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 35: Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada asil üye seçiminde İhsan TEPECİK 7 oy almıştır.

Buna göre üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere asil üye olarak İhsan TEPECİK’in görev yapmasına Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 36: Belediye Meclisimizin 08.03.2023 tarih ve 16 sayılı Çulhan Mahallesi arsa satışları konulu meclis kararıyla ilgili olarak Çulhan köy kahvesinde vatandaşla yapılan toplantıda yeterli çoğunluğun olmaması ve gerekli araştırmanın yapılması maksadıyla konunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine, Meclisimizin 03.05.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı