Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2022 TARİHLİ KASIM AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 52: 2023 yılı katı atık ücretlerinin belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 02.11.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. Karar No 53: Dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek satışı talep edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçakal Mah.  118 ada 175 parsel 319,00m² zeytinlik vasıflı taşınmazın satışı için yapılan oylamada Meclis…

KORE’de TÜRKİYE’yi Anlattık

Kore’de 27 Ekim 2022 günü düzenlenen uluslararası CİTTASLOW toplantısında Türkiye adına bir sunum yapan Belediye Başkanımız Yüsran ERDEN, Yenipazar’ın “Turizme Dayalı Kalkınma” modelini anlattı. Almanya, Japonya, İtalya ve Polonya’dan davet edilen Belediye Başkanları ile birlikte Jeonju Kentinde buluşan topluluk, daha yaşanılır bir dünya için yerel yönetimlerin rolünü ve iş programlarını tartıştı.

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05 EKİM 2022 TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 49: Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2023 Mali Yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesinin görüşülmesi için 16.09.2022 tarihinde toplanan  Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı ile Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir- Gider Bütçesinin 22.000.000,00 (Yirmi iki milyon)TL olarak kabul edilmesine, 2023 Yılı…