TEMMUZ 2019 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği ilçemiz Hükümet ve Çarşı Mahalleleri sınırları içerisinden geçmekte olan Belediyemiz uygulama imar planı içerisinde kalan Akçay Sahil Sulama Birliği sol ünİte ana kanalının çevresindeki imar yollarını kapsayacak şekilde çevre düzeni yapılabilmesi için üst kullanım hakkının Belediyemiz adına tahsis edilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemiz Hükümet ve Çarşı Mahalleleri sınırları içerisinden geçmekte olan Belediyemiz uygulama imar planı içerisinde kalan Akçay Sahil Sulama Birliği sol ünite ana kanalının kuzey ve güneyinde kalan imar yollarını kapsayacak şekilde çevre düzeni yapılabilmesi için üst kullanım hakkının DSİ 21. Bölge Md.lüğü (AYDIN)'nden Belediyemiz adına tahsis edilmesine, Meclisimizin 04.07.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

2.Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, İlçemizde bulunan sulama kanalı alt yapısındaki sorunların görüşülmesi ile ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemizde bulunan sulama kanalı alt yapısındaki sorunların çözülmesi maksadıyla meclis üyelerimiz, ziraatle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kurulmasına, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden randevu alınarak sorunların görüşülmesine, Meclisimizin 04.07.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

3.Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, İlçemiz Direcik Mahallesinde yapılacak güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili yetki talebinin görüşülmesi hakkında Meclise sözlü önerge sunmuştur.

Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemiz Direcik Mahallesinde yapılacak güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili yetki talebinin görüşülmesi maksadıyla konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN tarafından meclis üyelerine projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasına, Meclisimizin 04.07.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.