OCAK 2019 MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi kendisi tarafından belirlenecek  her ayın ilk haftası, Meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutat toplantı yerinde toplanır” denilmektedir.

Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisinin 2019 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk mesai günü, Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca  2019 yılı için meclis tatilinin yapılmamasına Meclisimizin 03.01.2019 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi. 

2-Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriği 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince 2019 Mali yılında Meclis Başkanı ve Üyelerine verilecek olan huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2019 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2019 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine brüt  119,36 TL. huzur hakkı ödenmesine Meclisimizin 03.01.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

3-Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oy  ile Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi yapılması hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Meclis Başkanı yaptığı oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasında  yapılan gizli oylamada, Ünal SARIOĞLU 10 oy, Gülşen TEKEOĞLU 10 oy, Halil AKÇAY 10 oy,  Osman BOLATOĞLU 10 oy, Hasan GEMİCİOĞLU 10 oy almışlardır. 

Bu oylamaya göre  Ünal SARIOĞLU , Gülşen TEKEOĞLU, Halil AKÇAY, Osman BOLATOĞLU ve Hasan GEMİCİOĞLU'nun Denetim Komisyonu üyesi olarak 2019 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin 03.01.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

4-Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. İçeriği Mülkiyeti Belediyemize  ait olan Yeni Mah. Gazino Cad.No:39'daki Çamlık mevkiinde bulunan iş yerinin mevcut kiracısı olan Cihan AKDENİZ'in Şubat 2019 ayı sonunda bitecek olan kirasının 5 yıl  uzatılması konusundaki talebinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

 Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Mülkiyeti Belediyemize  ait olan Yeni Mah. Gazino Cad.No:39'daki Çamlık mevkiinde bulunan iş yerinin mevcut kiracısı olan Cihan AKDENİZ'in Şubat 2019 ayı sonunda bitecek olan kirasının 5 yıl  uzatılması konusundaki 25.12.2018 tarihli ve 490 sayılı talebiyle ilgili olarak söz konusu iş yerinin süre uzatımı yapılmaksızın 5 yıllık kira ihalesine çıkılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine,  Meclisimizin 03.01.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.