NİSAN 2019 MECLİS KARARLARI

1.    Gündemin 1. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince, Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi hakkında olduğu görüldü.  

Yapılan gizli oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylamada 1. sırada Cihan Cavit SAYGILI 7 oy, Ahmet ÇİLENGİR 5 oy, 2. sırada Süleyman ALTINKAYA 7 oy, İsmail ÜNSAL 5 oy almışlardır. Oylama sonucuna göre Cihan Cavit SAYGILI'nın 1. Meclis Başkan vekilliğine, Süleyman ALTINKAYA'nın 2. Meclis Başkan Vekilliğine 2 yıllığına seçilmesine Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy çokluğuyla karar  verildi.

 2.    Gündemin 2. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince, Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile Meclis Katibi seçimi hakkında olduğu görüldü. 

Yapılan gizli oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylamada meclis katibi asil üyelik için Muharrem TOSUN 7 oy, İlknur ACAR 7 oy, İsmail ÜNSAL 5 oy, Mustafa KAHYAOĞLU 5 oy, meclis katibi yedek üyelik için Süleyman ALTINKAYA 7 oy, Kıvanç İŞBİLEN 7 oy, Ahmet ÇİLENGİR 5 oy, Ertuğrul ATEŞ 5 oy almışlardır.

Buna göre Muharrem TOSUN ve İlknur ACAR'ın Meclis Katibi asil üyeliğine, Süleyman ALTINKAYA ve Kıvanç İŞBİLEN'in de yedek üye olarak 2 yıllığına seçilmelerine Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.  Geçici üyeler asil üyelere yerlerini devrettiler.

 3.    Gündemin 3. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b fıkrası) gereğince, Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile 1 yıl süre için  Encümen üyelerinin seçimi hakkında olduğu görüldü. 

Yapılan gizli oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) gereğince, Meclis Üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile oy sayımı sonucu Cihan Cavit SAYGILI 7 oy, Süleyman ALTINKAYA 7 oy, Ertuğrul ATEŞ 5 oy almışlardır. Cihan Cavit SAYGILI ve Süleyman ALTINKAYA'nın 1 yıl süre ile görev yapmaları için Encümen Üyesi seçilmelerine Meclisimizin  12.04.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile  karar verildi.

 4.    Gündemin 4. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oy  ile Denetim Komisyonuna 3 üye seçimi yapılması hakkında olduğu görüldü. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasında  yapılan gizli oylamada, Cihan Cavit SAYGILI 7 oy, Muharrem TOSUN 7 oy, Mehmet KOÇ 7 oy, Mustafa KAHYAOĞLU 5 oy, Ahmet ÇİLENGİR 5 oy, İsmail ÜNSAL 5 oy almışlardır.

Bu oylamaya göre  Cihan Cavit SAYGILI, Muharrem TOSUN ve Mehmet KOÇ'un Denetim Komisyonu üyesi olarak 2019 yılı sonuna kadar görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

5.    Gündemin 5. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından yapılan açık oylamada, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, Muharrem TOSUN 12 oy, İsmail ÜNSAL 12 oy almışlardır.

Buna göre Kıvanç İŞBİLEN, Muharrem TOSUN ve İsmail ÜNSAL'ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak 1 yıl görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

6.    Gündemin 6. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından yapılan açık oylamada, Süleyman ALTINKAYA 12 oy, Cihan Cavit SAYGILI 12 oy, Ahmet ÇİLENGİR 12 oy almışlardır.

Buna göre Süleyman ALTINKAYA, Cihan Cavit SAYGILI ve Ahmet ÇİLENGİR'in İmar Komisyonu Üyesi olarak 1 yıl görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

7.    Gündemin 7. Maddesi okundu. İçeriğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince Meclis Üyeleri arasından Kıymet Takdir Komisyonu Üyeleri seçimi hakkında olduğu görüldü. 

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi  gereğince yapılan açık oylama sonucu, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, Muharrem TOSUN 12 oy, Mehmet KOÇ 12     oy almışlardır.

Bu oylamaya göre  Kıvanç İŞBİLEN, Muharrem TOSUN ve Mehmet KOÇ'un Kıymet Takdir Komisyonu üyesi olarak 1 yıl görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 8.    Gündemin 8. Maddesi okundu. İçeriğinin Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinin Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince 1 asil 1 yedek üye seçimi hakkında olduğu görüldü. 

Üyesi olduğumuz Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinin Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada Asil üye seçiminde Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, yedek üye seçiminde Mustafa KAHYAOĞLU 12 oy almışlardır.

Buna göre üyesi olduğumuz Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinin Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince asil üye olarak Kıvanç İŞBİLEN'in, yedek üye olarak Mustafa KAHYAOĞLU'nun görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

9.    Gündemin 9. Maddesi okundu. İçeriğinin Tarihi Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince 1 asil 1 yedek üye seçimi hakkında olduğu görüldü. 

Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada Asil üye seçiminde Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, yedek üye seçiminde Ahmet ÇİLENGİR 12 oy almışlardır.

Buna göre üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince asil üye olarak Kıvanç İŞBİLEN'in, yedek üye olarak Ahmet ÇİLENGİR'in görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

10.    Gündemin 10. Maddesi okundu. İçeriğinin Ege Belediyeler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince 1 asil 1 yedek üye seçimi  hakkında olduğu görüldü.

    Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada Asil üye seçiminde    Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, yedek üye seçiminde Mehmet KOÇ 12 oy almışlardır.

Buna göre üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince asil üye olarak Kıvanç İŞBİLEN'in, yedek üye olarak Mehmet KOÇ'un görev yapmalarına Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

11.    Gündemin 11. Maddesi okundu. İçeriğinin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 15. Maddesi gereğince Birlik meclisinde doğal üye olan Belediye Başkanı  dışında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 meclis üyesinin seçimi  hakkında olduğu görüldü.

     Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 15. Maddesi gereğince, Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan oylamada Muharrem    TOSUN 7 oy, Ahmet ÇİLENGİR 5 oy almışlardır.

Buna göre üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Birlik Tüzüğünün 15. Maddesi gereğince Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN ve Belediyemiz Meclis Üyesi Muharrem TOSUN'un Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde görevlendirilmelerine Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

12.    Gündemin 12. Maddesi okundu. İçeriğinin mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

     Mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine    eklenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

13.    Gündemin 13. Maddesi okundu. İçeriğinin Yenipazar Belediyesi Personel Ltd.Şti.'nde Belediye Tüzel Kişiliğine temsilci atamasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

    Yenipazar Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde Yenipazar Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsil eden Zafer SAVCI'nın temsil yetkisinin sonlandırılmasına ve    Tüzel Kişiliği temsilen Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'in atanmasına, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

14.    Gündemin 14. Maddesi okundu. İçeriğinin Belediye Başkanı Zafer SAVCI'nın 2018 yılı faaliyet raporunun okunuşu ve oylanması hakkında olduğu görüldü.  

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediye Başkanı Zafer SAVCI’nın  01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasındaki faaliyet raporu    görüşülmek üzere Meclis Başkanı oturumu Meclis 1.  Başkan Vekili  Cihan Cavit SAYGILI'ya devretti. Meclis 1. Başkan Vekili 2018 yılı faaliyet raporunu   okutarak, yapılanlar hakkında söz isteyen yada görüş belirtmek isteyen üye olup olmadığını sordu. Akabinde yapılan oylamada toplantıya katılan üyelerin   tümü  "EVET" oyu kullanmış olup, Belediye Başkanı Zafer SAVCI’nın 2018 yılı faaliyet raporu 12.04.2019 tarihli olağan Meclis toplantısında oy birliği ile kabul    edilmiştir.  

 15.    Gündemin 15. Maddesi okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü. 

     5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi kendisi tarafından belirlenecek  her ayın ilk haftası, Meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutat    toplantı yerinde toplanır” denilmektedir. Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonunda;

 Belediye Meclisinin 2019 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk haftası Başkanın belirleyeceği gün ve saatte meclis toplantı salonunda yapılmasına, ayrıca  2019 yılı için meclis tatilinin yapılmamasına Meclisimizin 12.04.2019 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi. 

16. Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, ilçemizde 28.04.2019 tarihinde Bisiklet Şenliği yapılması ve tüm giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasıyla ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

  Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

 İlçemizde 28.04.2019 tarihinde Bisiklet Şenliği yapılmasına ve tüm giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasına, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 17. Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Belediyemizde Turizm Tanıtım Komisyonu kurulması üyelerinin belirlenmesiyle ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

 Belediyemizde Turizm Tanıtım Komisyonu kurulmasına ve komisyonda meclis üyeleri Muharrem TOSUN, İlknur ACAR ve Mustafa KAHYAOĞLU'nun 1 yıl görev yapmalarına, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 18. Meclis Başkanı M.Yüsran ERDEN, Belediyemizde Tarım Komisyonu kurulması ve  üyelerinin belirlenmesiyle ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

 Belediyemizde Tarım Komisyonu kurulmasına ve komisyonda meclis üyeleri Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Mustafa KAHYAOĞLU'nun 1 yıl görev yapmalarına, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 19. Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, İlçemiz Yeni Mah. 303 ada 8 parselde kayıtlı  parkın isminin Yörük Ali EFE parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

İlçemiz Yeni Mah. 303 ada 8 parselde kayıtlı  parkın isminin Yörük Ali EFE parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili olarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 12.04.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.