MAYIS 2018 MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği   5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

Belediyemizin 2017 Mali Yılı gider bütçesi 11.000.000,00- TL’dir. 11.000.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 8.794.734,58-TL tahakkuk ve harcama yapılmış olup 2.205.265,42-TL ödenek iptal edilmiştir.

Belediyemizin 2017 Mali Yılı gelir bütçesi 11.000.000,00-TL’dir. Yıl içinde 10.000.192,47-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 1.715.826,89-TL ile toplam tahakkuk 11.716.019,36-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 11.716.019,36-TL’den yıl içinde 9.828.637,12-TL net gelir elde edilmiş ve 1.886.707,24-TL 2017 Mali yılına tahakkuk artığı devir olunmuştur. 

Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygun görüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

2-Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriğinin ilçemiz sınırları içerisine sesli yayın cihazı ile hurdacı, seyyar satıcı, kalaycı ve dilencinin girmemesi ve faaliyette bulunmamasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

İlçemiz sınırları içerisine sesli yayın cihazı ile hurdacı, seyyar satıcı, kalaycı ve dilencinin girmemesine ve faaliyette bulunmamasına aksi durumlarda haklarında cezai işlem uygulanmasına Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

3-Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriği Belediye Ve Bağlı Kurulu Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemizin Norm Kadrolarının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Yenipazar Belediye Başkanlığı 6360 Sayılı Kanun doğrultusunda 31 Mart 2014 Tarihinde Aydın Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsüne girmiştir. “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Dair Yönetmeliği”nin 6.maddesi c fıkrası uyarınca (C) grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları  cetvelinde  C-3 grubunda yer almaktadır.

Bu nedenle Yenipazar  Büyükşehir İlçe Belediyesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Dair Yönetmeliği” doğrultusunda C-3 grubunda olup ekli cetveller doğrultusunda Norm Kadronun düzenlenmesine, Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir.

4-Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, 06.05.2018 Hıdırellez Günü Yenipazar İlçemiz Merkezinde yapılacak Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür Derneği Yörük Şenliklerine Belediyemiz bütçesinden ilave yardım yapılmasının görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

06.05.2018 Hıdırellez Günü Yenipazar İlçemiz Merkezinde yapılacak Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür Derneği Yörük Şenliklerine Belediyemiz bütçesinden ilave 5.000,00 (Beşbin)TL. yardım yapılmasına Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

5-Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, Karacaören Mahallesindeki ahır yerlerinin fiyatlarının tespit edilmesinin görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Karacaören Mahallesindeki ahır yerlerinin fiyatlarının tespit edilmesi için Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

6-Meclis üyelerimizden Mehmet APAYDIN, 21-26 Haziran 2018 tarihleri arasında FRANSA'nın Mirande kentinde yapılacak olan Uluslararası CittaSlow Kongresi'ne katılacak olan Belediye Başkanımız Zafer SAVCI ve CittaSlow Yenipazar temsilcisi Fatma Sevil TERZİOĞLU ÜNAL'ın kongre için ulaşım ve konaklama ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanmasının görüşülmesi ile ilgili Meclise yazılı önerge sunmuştur. 

Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Başkanımız 17230549674 TC Kimlik numaralı Bozdoğan 16.05.1949 Doğumlu Zehra ve Mehmet Nuri oğlu Zafer SAVCI ve CittaSlow Yenipazar Temsilcisi 32836029474 TC Kimlik numaralı Yenipazar 23.07.1981 Doğumlu Ayşe ve İrfan kızı Fatma Sevil TERZİOĞLU ÜNAL'ın  21-26 Haziran 2018 tarihleri arasında FRANSA'nın Mirande kentinde yapılacak olan uluslararası Uluslararası CittaSlow Kongresi'ne  katılmaları için konaklama ve ulaşım bedellerinin  tarafımızdan karşılanmasına  Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

7-Meclis Başkanı ilçemizde yapılması planlanan Halk Bankası inşaatı için İller Bankasından 500.000,00 (Beşyüzbin)TL. kredi çekilmesinin görüşülmesi hakkında sözlü önerge sunmuştur. 

Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemizde yapılması planlanan Halk Bankası inşaatı için İller Bankasından 500.000,00 (Beşyüzbin)TL. kredi çekilmesi için yapılan oylamada Meclis Başkanı Zafer SAVCI, Meclis Üyesi Mehmet APAYDIN, Meclis Üyesi Halil AKÇAY, Meclis Üyesi Huriye OKAN, Meclis Üyesi Ünal SARIOĞLU, Meclis Üyesi Behzat TOSUN, Meclis Üyesi Gülşen TEKEOĞLU olmak üzere 7 üye "KABUL",  Meclis Üyesi Osman BOLATOĞLU, Meclis Üyesi Nejdet ÖZER, Meclis Üyesi Hasan GEMİCİOĞLU  olmak üzere 3 üye "RET" oyu kullanmış olup İller Bankasından 500.000,00 (Beşyüzbin)TL. kredi çekilmesine, Meclisimizin 02.05.2018 tarihli oturumunda oy çokluğuyla karar verildi.