MART 2018 OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

Meclis Başkanı gündemin maddesini okudu. İçeriğinin Mülkiyeti Belediyemize ait Direcik Mah. 0 ada 1143 parseldeki 15.100,00m² tarlaya güneş enerjisi sistemi kurulması hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Mülkiyeti Belediyemize ait Direcik Mah. 0 ada 1143 parseldeki 15.100,00m² tarlaya güneş enerjisi sistemi kurulmasıyla ilgili Belediye bütçesinden para ödemesi yapılmaması şartıyla Direcik Mah. 0 ada 1143 parseldeki 15.100,00m² tarlaya güneş enerjisi sistemi kurulmasına Meclisimizin 12.03.2018 tarihli olağanüstü oturumunda oy birliği ile karar verildi.