KASIM 2018 MECLİS KARARLARI

Meclis 1. Başkan Vekili gündemin 1. maddesini okudu. Muhteviyatı 2019 yılı katı atık ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. 

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

2019 yılı katı atık ücretlerinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 01.11.2018 tarihli oturumunda karar verildi.