HAZİRAN 2019 MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği Belediye ve Bağlı Kurulu Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemizin Norm Kadrolarının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Yenipazar Belediye Başkanlığı 6360 Sayılı Kanun doğrultusunda 31 Mart 2014 Tarihinde Aydın Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsüne girmiştir. “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Dair Yönetmeliği”nin 6.maddesi c fıkrası uyarınca (C) grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları  cetvelinde  C-3 grubunda yer almaktadır.

Bu nedenle Yenipazar  Büyükşehir İlçe Belediyesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Dair Yönetmeliği” doğrultusunda C-3 grubunda olup ekli cetveller doğrultusunda Norm Kadronun düzenlenmesine, Meclisimizin 10.06.2019 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.

2-Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriği Belediyemize ait taşınmazların satış işlemleri için Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'e yetki verilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediyemize ait taşınmazların satış işlemleri için Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'e yetki verilmesine, Meclisimizin 10.06.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

3-Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriği İlçemizde bulunan Aşağı Dip Gölü doğal yaşam alanındaki büfenin büfe ve çay ocağı olarak işletilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenipazar Milli Emlak Şefliğinden kiralanması için Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'e yetki verilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemizde bulunan Aşağı Dip Gölü doğal yaşam alanındaki büfenin büfe ve çay ocağı olarak işletilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenipazar Milli Emlak Şefliğinden kiralanması için Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'e yetki verilmesine, Meclisimizin 10.06.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

4-Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. İçeriği 2019 yılı içerisinde ilçemizde yapılması tasarlanan şenlik ve festivallerin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

2019 yılı içerisinde ilçemizde yapılması tasarlanan şenlik ve festivaller ile ilgili olarak hazırlık yapılması için konunun Turizm Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 10.06.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.