Fen İşleri Müdürlüğü

1.Yasin ERDEM

   Fen İşleri Müd.V.

2.Hasan ATEŞ

   İnşaat Teknikeri

3.Mustafa ÜNÜBOL

   İhale Sor.

4-Koray SARAÇOĞLU

   Fen İşleri Müd.Emrinde