ETİK İLKELERİ

              •    Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
        •    Halka hizmet bilinci
        •    Hizmet standartlarına uyma
        •    Amaç ve misyona bağlılık
        •    Dürüstlük ve tarafsızlık
        •    Saygınlık ve güven
        •    Nezaket ve saygı
        •    Yetkili makamlara bildirim
        •    Çıkar çatışmasından kaçınma
        •    Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
        •    Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
        •    Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
        •    Savurganlıktan kaçınma
        •    Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
        •    Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
        •    Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
        •    Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
        •    Mal bildiriminde bulunma