EKİM 2018 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği Belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediye Meclisimizin 06.09.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2019 Mali Yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesini görüşülmesi için 13.09.2018 tarihinde toplanan  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018-1 sayılı kararı ile Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir- Gider Bütçesinin 13.000.000,00 (Onüçmilyon)TL olarak kabul edilmesine,  2019 Yılı gelir tarifesinin de bir önceki yıl gelir tarifesine göre gelir tarifesinde yapılan değişiklikler oranında artış yapılarak kabul edilmesine, Meclisimizin 03.10.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

2.Meclis Başkanı gündemin 2. maddesini okudu. İçeriği İlçemiz Hükümet Mahallesi Kazandere Caddesi BİM Market kavşağından Yeldeğirmeni Caddesine kadar olan bölgede (Tarım Kredi Kooperatifi ve Arzu Pide Salonu Önü) Çarşamba günleri pazar dolayısıyla araç parklarından dolayı trafik sıkışıklığı olduğundan sadece Çarşamba günleri İlçe Emniyet Müdürlüğünün daha iyi görev yapabilmesi için araç park yasağı uygulanmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemiz Hükümet Mahallesi Kazandere Caddesi BİM Market kavşağından Yeldeğirmeni Caddesine kadar olan bölgede (Tarım Kredi Kooperatifi ve Arzu Pide Salonu Önü) Çarşamba günleri pazar dolayısıyla araç parklarından dolayı trafik sıkışıklığı olduğundan sadece Çarşamba günleri İlçe Emniyet Müdürlüğünün daha iyi görev yapabilmesi için araç park yasağı uygulanmasına Meclisimizin 03.10.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.