AĞUSTOS 2019 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği GES projesinin Belediyemiz adına yürütülmesiyle ilgili yetki talebi konusunda Plan ve Bütçe Komisyon Kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediye Meclisimizin 04.07.2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, GES projesinin Belediyemiz adına yürütülmesiyle ilgili yetki talebi konusunda toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.07.2019 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş ve yapılan oylamada Meclis Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi  Malik ERCAN, İlknur ACAR, Muharrem TOSUN, Süleyman ALTINKAYA, Cihan Cavit SAYGILI, Ahmet ÇİLENGİR, Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet KOÇ ve İsmail ÜNSAL olmak üzere 10 üye "KABUL", Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 1 üye "ÇEKİMSER" oyu kullanmış olup Plan ve Bütçe Komisyonu kararı gereğince güneş enerjisi santralinin devreye alınmasına kadar geçen süre içinde Belediyemiz tüzel kişiliği adına yürütülecek olan işlemler için ve imtiyaz devri için Belediye Başkanına yetki verilmesine, ancak bu yetkinin, Belediyemizce, yapım süresi içinde güneş enerjisi santrali kuruluşunu gerçekleştiren şirkete/kişiye kullandırılması ve yatırım tamamlandıktan sonra Belediyenin imtiyazının devri için bir protokol yapılmasına,

Bu protokol de belirtilecek imtiyaz devri karşılığı olarak santrali işletecek olan şirketin/kişinin santralin faaliyette olduğu yıllar boyunca

her yıl fatura ettiği brüt satış hasılatı üzerinden % 5  tutarındaki miktarı Belediye hesabına yatırmasına,

Meclisimizin 02.08.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.  

2.Meclis Başkanı 2. gündem maddesini okudu. İçeriği  Direcik Mah. 0 Ada 1143 Parsel üzerine kurulmakta olan GES-1 ve

GES-2 2 adet güneş enerjisi santral amaçlı hazırlanan UİP-38444 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar

planı yapılmasının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Direcik Mah. 0 Ada 1143 Parsel üzerine kurulmakta olan GES-1 ve GES-2 2 adet güneş enerjisi santral amaçlı hazırlanan UİP-38444 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması  için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine,

Meclisimizin 02.08.2019 tarihli olağanüstü oturumunda oy birliği ile  karar verildi.  

3.Meclis Başkanı gündemin 3. maddesini okudu. İçeriğinin Karacaören Mahallesindeki toplu hayvancılık alan bölgesi için verilen

4 adet dilekçenin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: Karacaören Mahallesindeki toplu hayvancılık alan bölgesi için verilen 4 adet dilekçe ile ilgili olarak konunun İmar ve Tarım Komisyonuna

havale edilmesine ve Fen İşleri Müdürlüğünden bir personelin de katılımıyla konunun Karacaören Mahallesinde yerinde incelenmesine,

Meclisimizin 02.08.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

4.Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. Muhteviyatı ilçemizde yapılacak olan Rahvan At Yarışları Festivali hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: İlçemizde yapılacak olan Rahvan At Yarışları Festivalinin 15 Eylül 2019 tarihinde yapılmasına, Meclisimizin 02.08.2019 tarihli

oturumunda oy birliği ile karar verildi.

5.Meclis Başkanı gündemin 5. maddesini okudu. Muhteviyatı ilçemizde yapılması tasarlanan Pide Festivali hazırlıklarının

görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: İlçemiz tanıtımına olumlu katkılar kazandıran pide festivalinin 29 Eylül 2019 tarihinde yapılmasına, Meclisimizin 02.08.2019

tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

6.Meclis Üyesi Malik ERCAN, ilçemizde açılacak Halk Bankası için yer tahsisi konusunun görüşülmesi hakkında Meclise

sözlü önerge sunmuştur. Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı. İlçemizde açılacak Halk Bankası için yer tahsisi konusunda Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN'e yetki verilmesine,

Meclisimizin 02.08.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.