2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yöneticilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2018 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2018 Yılı Yenipazar Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu; Yenipazar Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2018 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2018 Yılı Yenipazar Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. 29.03.2019

                                                                                                                                                                                                           Zafer SAVCI

             Belediye Başkanı        

 

I - GENEL BiLGiLER:

A-Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz : Her kesimin katılabileceği bir yönetim anlayışı içinde, kaynaklarımızı daha verimli yöneterek adaletli ve eşit davranmayı ilke edinerek ve yaşadığımız çevreyi koruyarak ilçe halkımız için kaliteli bir yaşam sunmaktır.

Vizyonumuz : İlçemizde yaşayanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını  karşılayan; sağlıklı ve çağdaş bir kent yaşamı oluşturmak  ve yerel kalkınmada ilçemizi öncü yapmaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar :

    5393 Sayılı Belediye Kanunun ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen Harcama yetkilisi Belediye Başkanı Zafer SAVCI, Muhasebe yetkilisi görevi Faruk ÖZKAHVECİ tarafından yürütülmüş ve devam etmektedir.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

   1-Fiziksel Yapı:

       İlçe merkezinde 4 mahalle bulunmaktadır. 2014 yılında 6360 Sayılı Kanun ile 14 köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ile birlikte ilçede toplam 18 mahalle bulunmaktadır.Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre İlçemizin nüfusu 12.600’dür.

   2-Örgütsel Yapı:

               

      Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince Belediye Encümenince belirlenen her hafta Cuma günü toplanmaktadır. 

     Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Belediye Başkanınca belirlenen günde düzenli olarak toplanmaktadır. Temelde Mali Hizmetler, Yazı işleri, Fen işleri ve Zabıta Amirliği mevcut olup, diğer Tahsilat, Emlak Servisleri de bu servislerde görevli personel tarafından bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

   3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

      Yerel Mevzuatlarla ilgili olarak yapılan Kanun, Yönetmelik ve Tüzük değişiklikleri, Belediyemizce takip edilmekte ve uygulanmakta olup, Belediyemizin tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

   4-İnsan Kaynakları :

      Belediyemizde 6 adet 657 Sayılı Kanuna tabi Memur, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personel, 1 adet yarım zamanlı sözleşmeli avukat, 15 adet sürekli işçi ve belediye personel limited şirketimizde 27 işçi çalışmakta olup, Belediyemiz hizmetleri bu kişiler eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır.

    5-Sunulan Hizmetler:

A)     YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

·         İlçemiz Donduran Mahallesindeki yolların beton parke taşıyla döşeme kaplaması yapıldı.

·         İlçemiz Merkez Mahalle ve caddelerinde  beton parke ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Alhan Mahallesi beton parke, bordür taşı ve yağmur oluk taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Çulhan Mahallesi beton parke ve bordür taşı ile düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Dereköy Mahallesi beton parke taşı düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Çavdar Mahallesi çeşitli cadde ve sokaklarında beton parke ve bordür taşı ile düzenleme çalışmaları.

·         İlçemiz Hamzabali  Mahallesinde beton parke taşı  ve yol düzenleme çalışmaları için bahçe duvarı yapıldı.

·         Koyunlar Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Eğridere Mahallesi beton parke ve bordür taşı ile yol düzenleme çalışması yapıldı.

·         İlçemiz Karacaören  Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Direcik Mahallesinde beton parke taşı yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Paşaköy   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Hacıköseler   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Karaçakal   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Alioğulları   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Doğu Mahallesi Ayhan Sayar Caddesinin yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

·         İlçemiz Nil Sokağı beton parke taşı ile düzenleme çalışması tamamlandı.

·         İlçemiz Asma Sokak beton parke taşıyla döşenmesi tamamlandı.

·         İlçemiz Müge Sokakta yol açma işlemi tamamlanmış olup yol kaplama işine başlanmıştır.

·         İlçemiz Donduran Mahallesi Cuma Sokakta yol genişletme çalışması yapıldı.

·         İlçemiz Meriç Sokak yol açma çalışmaları devam ediyor.

 B)     BİNA YAPIM, BAKIM VE TAMİRATLAR

·         İlçemiz Direcik Mahallesi cemiyet alanı yapıldı çevre düzeni tamamlandı.

·         İlçemiz Karacaören Mahallesi Organize Hayvancılık Bölgesi çalışmalar tamamlandı.

·         İlçemiz Direcik Mahallesindeki caminin iç ve dış cephe boyaları yapıldı.

·         İlçemiz Çavdar Mahallesi Ümmetler Sokaktaki Cami için tuvalet yapım çalışması devam ediyor.

·         Aşağı Kahveler cemiyet alanı çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Yeni Mahalle Kasaplar Sokakta 1 adet yöresel fırın yapıldı.

·         İlçemiz Çulhan Mahallesi cemiyet alanı için foseptik çukuru yapıldı.

·         İlçemiz Alioğulları Mahallesindeki cemiyet alanı çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Alioğulları Mahallesi imam evinin genişletilmesi çalışmaları yapılmıştır.

·         İlçemiz Çavdar Mahallesi Belen Sokakta cemiyet alanı yapım çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Çarşı Mahallesi Çağlayan Sokağın yol açma çalışmaları esnasında yıkılan Zühtü YILDIRIM’a ait evin yeniden 425 ada 1 parselde yapılması tamamlanıp teslim edildi.

·         Karacaören Mahallesi cemiyet alanı için bina yapılacak alanda hafriyat çalışmaları yapıldı proje çalışmaları yapılıp Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.

·         Karacaören Mahallesi  Güney Yolu üzerine cemiyet alanı yapıldı.

 C)     ALT YAPI YAPIM İŞLERİ

·         İlçemiz alt yapı yapım işleri 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolmuştur.

D)     PARK MEYDAN YAPIM İŞLERİ

·         Turgut Özal Parkı ve Mendo Cafenin bulunduğu parkın bitkilendirme düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         Mahalle aralarına ve kaldırımlara sosyal donatı elemanları (bank) yerleştirildi.

·         İlçemiz Duygu Sokak üzerinde bulunan Çocuk Parkının beton parke taşı ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı peyzaj işlemi devam etmektedir.

·         İlçemizde bulunan 14 mahalleye(köyden mahalleye dönüşenler) çocuk oyun grupları yerleştirildi ve düzenlenmesi yapıldı.

·         İlçemiz Mendo Cafenin bulunduğu parka havuz yapımı çalışmaları tamamlandı.

·         İlçemiz de iki parkta yeni çocuk oyun grubu yerleştirildi. İki adet parkında oyuncakları yenilendi.

 E)      KAMULAŞTIRMA

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi 163 ada 16 parsel de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesinde 163 ada 26 parsel de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesinde 163 ada 11 parsel de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesinde 163 ada 1 parsel de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Çarşı Mahallesi Deniz ve Doğan Sokaklarda bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Yeni Mahalle 312 ada 39 parselin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi 148 ada 10 parselin bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi 142 ada 7 parselin bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi 142 ada 8 parselin bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi 142 ada 9 parselin bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Doğu Mahallesi 384 ada 87 parsel kamulaştırma için mal sahipleri ile bir araya gelinerek anlaşma sağlanamayarak mahkemeye başvuruldu.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi Aşağı Kahvelerde bulunan imar planın da park alanı olarak gösterilen alan üzerinde bulunan 5 adet parselden dört parsel sahibi ile anlaşılarak taşınmazların yıkımı gerçekleştirilmiş olup bir parsel sahibiyle anlaşma sağlanılmadığından mahkemeye gidilmiştir.

    6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

       5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama Yetkilisi, Belediye Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir. 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Ocak 2019 ayı Meclis toplantısında seçilen Denetim Komisyonu tarafından Belediyenin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimleri yapıldı.

 D-Diğer Hususlar:   İlçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pide Festivali ve Deve Güreşi Şenliği yapılmıştır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

   A-İdarenin Amaç ve Hedefleri:Tüm vatandaşlarımızın  eşit yaşam koşullarına sahip olduğu, temiz çevresiyle, düzenli altyapısıyla, ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk duyacağı, yaşanabilir, sağlıklı bir ilçe yaratmak. Tarihi merkezleri gün ışığına çıkartan ve iyileştiren çabalara destek-vermek amacımızdır.

   B-Temel Politikalar ve Öncelikler:Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir.

   C-Diğer Hususlar:  -

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

   A-Mali Bilgiler:

         1-Bütçe Uygulama Sonuçları: Belediyemiz 2018 yılı Gelir Bütçesi, Belediye Meclisimizin 03.10.2017 tarihi ve 50 sayılı kararı ile 12.100.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizce 2018 yılı içinde Toplam 9.882.757,17 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. Gelecek Mali yıla 2.247.413,53 TL alacak tahakkukumuz devir olmuştur.

        2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

           Belediyemizin 2018 yılı Gider Bütçesi de Belediyemiz Meclisinin aynı karar ile 12.100.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizin 2018 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ile iş işlemleri ile iş bu bütçe ödeneğinde 9.859.043,28 TL çeşitli hizmetlere sarf edilmiş, Kullanılmayan 2.240.956,72 TL ödenek Terkin (imha) edilmiştir. 2018 yılı bütçesi içerisinde Belediye Encümeni Kararı ile 861.531,48 TL tutarında aktarmalar yapılmıştır.

      Belediyemiz Banka Hesabında 2018 yılından 2019 yılına T.C. Ziraat Bankası Yenipazar Şubesinden 593.864,31 TL, Halk Bankası Bozdoğan Şubesinde 44.728,52 TL ve Türkiye İş Bankası Nazilli Şubesinde 67.201,95 TL, Denizbank Yenipazar Şubesinden 1.611,07 TL nakit devri olmuştur.

       3-Mali Denetim Sonuçları:

          5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay’ca yapılmaktadır.

        4-Diğer Hususlar:

          2018 yılı içerisinde, Belediyemize 2369 adet Resmi Evrak gelmiş, Belediyemizden 1572 adet Resmi Evrak gitmiş olup, bunlar kayıt altına alınmıştır. Yine 2018 yılı içerisinde 92 çiftin evlendirme akitleri tarafımdan yapılmıştır.2018 yılı içerisinde, Belediyemiz Meclisince 13 adet oturum gerçekleşmiş ve 52 adet Meclis Kararı alınmış. Belediye Encümenimizce ise 40 adet oturum gerçekleşmiş ve 185 adet adet Encümen Kararı alınmıştır.

      B-Performans Bilgileri:

         1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

            A- İlçemiz muhtelif Mahalle ve Caddelerin düzenlenmesi faaliyetleri için 70.000m² parke ve 7 Kilometre bordür başı döşenmesi işlemi yapıldı. Faaliyete 15.03.2017 tarihinde başlanmış ve 31.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Maliyeti 750.000,00TL.’dir.

            B- Karacaören Mahallesi içindeki Hayvancılık Tesislerini Yerleşim Alanı Dışına Çıkarmak İçin Organize Hayvancılık Bölgesi yapıldı. Faaliyete 01.08.2017 tarihinde başlanmış ve 27.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Maliyeti 500.000,00TL.’dir.

                C- Park ve Sosyal Tesis Alanı Yapılması kapsamında 1.800m² (1.000m² yeşil alan + 800m² beton zemin)  alanı kapsayan park ve sosyal tesis alanı yapımına Eylül 2018 ayında başlanmış ve 2019 yılı itibariyle devam etmektedir. Yatırım maliyeti 500.000,00TL.’dir.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

     A-Üstünlükler:

        Çalışanlarımızın dinamik, paylaşımcı ve özverili olması, iş akış takvimine titizlikle uyması, kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyulması, Başkanlığımızın çalışma ortamı olarak ferah ve aydınlık bir yapıda olması, birimlerimizin, faaliyetlerini diğer birimlerle işbirliği içerisinde ve eşgüdümlü olarak yürütmesi, talep ve şikayetlerin kısa sürede sonuçlandırılması.

      B-Zayıflıklar:

          Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.

      C-Değerlendirme:

       2018 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye uğramaktadır. Projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.