2017 YILI FAALİYET RAPORU

YENİPAZAR BELEDİYESİNİN 2017 YILI İÇERİSİNDE

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU FAALİYETLER

             Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği biçimde Belediyemizin bir yılda yapmış olduğu faaliyetlerini, hedeflerini ve gerçekleştirme durumunu, sapma nedenlerini, Borçlarını  açıklayan bir faaliyet raporu hazırlanarak, Belediyemizin Nisan Ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulması öngörüldüğünden;

Belediyemizin Bütçesi ve Mali imkanları nispetinde 2017 yılı içinde icra makamı tarafından gerçekleştirilen, Belediyemizin iş ve işlemleri ile yapmış olduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

I - GENEL BiLGiLER:

Vizyonumuz : ilçemizde yaşayanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını  karşılayan ; sağlıklı ve çağdaş bir kent yaşamı oluşturmak  ve yerel kalkınmada İlçemiz bir öncü yapmaktır.

Misyonumuz : Her kesimin katılabileceği bir yönetim anlayışı içinde, kaynaklarımızı daha verimli yöneterek adaletli ve eşit davranmayı ilke edinerek ve yaşadığımız çevreyi koruyarak ilçe halkımız için kaliteli bir yaşam sunmaktır.

Yetki Görev ve Sorumluluklar :

5393 Sayılı Belediye Kanunun ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen Harcama yetkilisi Belediye Başkanı Zafer SAVCI, Muhasebe yetkilisi görevi Faruk ÖZKAHVECİ tarafından yürütülmüş ve devam etmektedir.

Örgütsel Yapı:

Belediyemizin küçüklüğü nedeni ile geniş örgütsel yapısı bulunmamakla birlikte, temelde Mali Hizmetler, Yazı işleri, Fen işleri ve Zabıta Amirliği mevcut olup, diğer Tahsilat, Emlak Servisleri de bu servislerde görevli personel tarafından bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar :

Yerel Mevzuatlarla ilgili olarak yapılan Kanun, Yönetmelik ve Tüzük değişiklikleri, Belediyemizce takip edilmekte ve uygulanmakta olup, Belediyemizin tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

İnsan Kaynakları :

Belediyemizde 4 adet 657 Sayılı Kanuna tabi Memur, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personel, 1 adet yarım zamanlı  sözleşmeli avukat, 16 adet sürekli işçi ve 26 adet hizmet alımı işçisi çalışmakta olup, Belediyemiz hizmetleri bu kişiler eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır.

 Altyapı işleri:


İlçemiz alt yapı yapım işleri 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolmuştur.

A)     YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

·         İlçemiz Donduran Mahallesindeki yolların beton parke taşıyla döşeme kaplaması yapıldı.

·         İlçemiz Merkez mahalle ve caddelerinde  beton parke ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Alhan mahallesi beton parke, bordür taşı ve yağmur oluk taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Çulhan Mahallesi beton parke ve bordür taşı ile düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Dereköy Mahallesi beton parke taşı düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Çavdar Mahallesi çeşitli cadde ve sokaklarında beton parke ve bordür taşı ile düzenleme çalışmaları.

·         İlçemiz Hamzabali  Mahallesinde beton parke taşı  ve yol düzenleme çalışmaları için bahçe duvarı yapıldı.

·         Koyunlar Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Eğridere Mahallesi beton parke ve bordür taşı ile yol düzenleme çalışması yapıldı.

·         İlçemiz Karacaören  Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Direcik Mahallesinde beton parke taşı yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Paşaköy   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Hacıköseler   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Karaçakal   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Alioğulları   Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

 

B)     BİNA YAPIM, BAKIM VE TAMİRATLAR

·         İlçemiz Direcik Mahallesi cemiyet alanı yapıldı çevre düzeni devam etmektedir.

·       İlçemiz Çarşı Mahallesi Çağlayan Sokağın yol açma çalışmaları esnasında yıkılan Zühtü YILDIRIM’a ait evin yeniden 425 ada 1 parselde yapılması çalışmaları devam ediyor.

·   Karacaören Mahallesi cemiyet alanı için bina yapılacak alanda hafriyat çalışmaları yapıldı proje çalışmaları yapılıp Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.

C)     ALT YAPI YAPIM İŞLERİ

·         İlçemiz alt yapı yapım işleri 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolmuştur.

D)     PARK MEYDAN YAPIM İŞLERİ

·         Turgut Özal Parkı ve Mendo Kafenin bulunduğu parkın bitkilendirme düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         Mahalle aralarına ve kaldırımlara sosyal donatı elemanları (bank) yerleştirildi.

·         İlçemiz Duygu Sokak üzerinde bulunan Çocuk Parkının beton parke taşı ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı peysaj işlemi devam etmektedir.

·      İlçemizde bulunan 14 mahalleye(köyden mahalleye dönüşenler) çocuk oyun grupları yerleştirildi ve düzenlenmesi yapıldı.

·         İlçemiz Mendo Kafenin bulunduğu parka havuz yapımı çalışmaları tamamlandı.

 

E)      KAMULAŞTIRMA

·       İlçemiz Doğu Mahallesi Müge Sokak 149 ada 5 parsel ve 249 ada 12 ada da kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·    İlçemiz Hükümet Mahallesinde Gürbüz Sokakta 146 ada 15 parsel içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

·    İlçemiz Hükümet Mahallesinde Fırat Sokakta bulunan tapunun 128 ada 49 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın  kamulaştırma çalışmaları başlandı.

·       İlçemizde bulunan Yüksekokul alanındaki vatandaşlara ait hisselerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·  İlçemiz Çarşı Mahallesi Deniz ve Doğan Sokaklarda bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları başlandı.

·         İlçemiz Yeni Mahalle 312 ada 39 parselin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·   İlçemiz Hükümet Mahallesi 148 ada 10 parselin bulunan imar yolu içinde kalan parsellerin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

·    İlçemiz Doğu Mahallesi 384 ada 87 parsel kamulaştırma için mal sahipleri ile bir araya gelinerek anlaşma sağlanamayarak mahkemeye başvuruldu.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesi Aşağı Kahvelerde bulunan imar planın da park alanı olarak gösterilen alan üzerinde bulunan 5 adet parselden dört parsel sahibi ile anlaşılarak taşınmazların yıkımı gerçekleştirilmiş olup bir parsel sahibiyle anlaşma sağlanılmadığından mahkemeye gidilmiştir.

 

Kültürel Faaliyetler:

İlçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pide Festivali ve Deve Güreşi Şenliği yapıldı.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

a)  Tüm vatandaşlarımızın  eşit yaşam koşullarına sahip olduğu, temiz çevresiyle, düzenli altyapısıyla, ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk duyacağı, yaşanabilir, sağlıklı bir ilçe yaratmak.

b)    Tarihi merkezleri gün ışığına çıkartan ve iyileştiren çabalara destek-vermek amacımızdır.

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

1)    Belediyemiz 2017 yılı Gelir Bütçesi, Belediye Meclisimizin 10.10.2016 tarihi ve 53 sayılı

kararı ile 11.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizce 2017 yılı içinde Toplam 9.828.637,12 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. Gelecek Mali yıla 1.886.707,24 TL alacak tahakkukumuz devir olmuştur.

2)    Belediyemizin 2017 yılı Gider Bütçesi de Belediyemiz Meclisinin aynı karar ile

11.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizin 2017 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ile iş işlemleri ile iş bu bütçe ödeneğinde 8.794.734,58 TL çeşitli hizmetlere sarf edilmiş, Kullanılmayan 2.205.265,42 TL ödenek Terkin (imha) edilmiştir. 2017 yılı bütçesi içerisinde Belediye Encümeni Karar ile 472.081,14 TL tutarında aktarmalar yapılmıştır.

   3)  Belediyemiz Banka Hesabında 2017 yılından 2018 yılına T.C. Ziraat Bankası Yenipazar Şubesinden 536.740,08 TL, Halk Bankası Bozdoğan Şubesinde 33.887,12 TL ve Türkiye İş Bankası Nazilli Şubesinde 845,27 TL, Denizbank Yenipazar Şubesinden 3.817,37 TL nakit devri olmuştur.

   4)  2017 yılı içerisinde, Belediyemize 1899 adet Resmi Evrak gelmiş, Belediyemizden 1041 adet Resmi Evrak gitmiş olup, bunlar kayıt altına alınmıştır. Yine 2017 yılı içerisinde 76 çiftin evlendirme akitleri tarafımdan yapılmıştır.

  5) 2017 yılı içerisinde, Belediyemiz Meclisince 13 adet oturum gerçekleşmiş ve 68 adet Meclis Kararı alınmış. Belediye Encümenimizce ise 50 adet oturum gerçekleşmiş ve 324 adet Encümen Kararı alınmıştır.

 

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Belediyelerin halkına daha iyi hizmet verebilmesi için, Belediye gelirleri mutlak surette arttırılmalı ve yerinde kullanılmalıdır.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler işin idare Bütçesinden Harcama Birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, görev ve yetki alanım çerçevesinde iş kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasaklı ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgilerim olmadığını beyan ederim.                                                                                                                                                                                                30.03.2018

 

 

Belediyemizin 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri (Hizmetleri) ana hatları ile bunlardan ibaret olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi uyarınca, sayın Belediye Meclis Üyelerimizin bilgi ve onaylarına saygı ile arz ederim.

 

                                                                                                                                                    Zafer SAVCI

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı        

           MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI:

            Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, Faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğü kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını  temin etmek üzere iç kontrol süreçlerin işletildiğini, izlendiğini, ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin  zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı faaliyet raporunun mali bilgiler bölümünden yer alan bilgilerin güvenilir, tam doğru olduğunu teyit ederim.

 

 

 

                                                                                                                                            Faruk ÖZKAHVECİ

                    
                                                                                                                                             Mali Hizmetler Müd.V.