2016 YILI FAALİYET RAPORU

YENİPAZAR BELEDİYESİNİN 2016 YILI İÇERİSİNDE

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU FAALİYETLER

 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği biçimde Belediyemizin bir yılda yapmış olduğu faaliyetlerini, hedeflerini ve gerçekleştirme durumunu, sapma nedenlerini, Borçlarını  açıklayan bir faaliyet raporu hazırlanarak, Belediyemizin Nisan Ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulması öngörüldüğünden;

Belediyemizin Bütçesi ve Mali imkanları nispetinde 2016 yılı içinde icra makamı tarafından gerçekleştirilen, Belediyemizin iş ve işlemleri ile yapmış olduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

I - GENEL BiLGiLER:

Vizyonumuz : ilçemizde yaşayanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını  karşılayan ; sağlıklı ve çağdaş bir kent yaşamı oluşturmak  ve yerel kalkınmada İlçemiz bir öncü yapmaktır.

Misyonumuz : Her kesimin katılabileceği bir yönetim anlayışı içinde, kaynaklarımızı daha verimli yöneterek adaletli ve eşit davranmayı ilke edinerek ve yaşadığımız çevreyi koruyarak ilçe halkımız için kaliteli bir yaşam sunmaktır.

Yetki Görev ve Sorumluluklar :

5393 Sayılı Belediye Kanunun ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen Harcama yetkilisi Belediye Başkanı Zafer SAVCI, Muhasebe yetkilisi görevi 01.01 .2016 – 22.09.2016 Tarihleri arası Bircan DENKSARAN 22.09.2016 -31.12.2016 Tarihleri arası Faruk ÖZKAHVECİ tarafından yürütülmüş ve devam etmektedir.

Örgütsel Yapı:

Belediyemizin küçüklüğü nedeni ile geniş örgütsel yapısı bulunmamakla birlikte, temelde Mali Hizmetler, Yazı işleri, Fen işleri ve Zabıta Amirliği mevcut olup, diğer Tahsilat, Emlak Servisleri de bu servislerde görevli personel tarafından bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar :

Yerel Mevzuatlarla  ilgili olarak yapılan Kanun, Yönetmelik ve Tüzük değişiklikleri, Belediyemizce takip edilmekte ve uygulanmakta olup, Belediyemizin tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

İnsan Kaynakları :

Belediyemizde 5 adet 657 Sayılı Kanuna tabi Memur, 2 adet tam zamanı sözleşmeli personel, 1 adet yarım zamanlı  sözleşmeli avukat , 18 adet sürekli işçi ve 25 adet hizmet alımı işçisi çalışmakta olup, Belediyemiz hizmetleri bu kişiler eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır.

Altyapı işleri:

İlçemiz alt yapı yapım işleri 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolmuştur.

 

A)     YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

·         İlçemiz Donduran Mahallesindeki yolların beton parke taşıyla döşeme kaplaması yapıldı.

·         İlçemiz İnci Sokak beton parke ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Irmak Sokak beton parke ,bordür taşı ve yağmur oluk taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemiz Gizem Sokak beton parke ve bordür taşı ile düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Cihan Sokak  beton parke taşı düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz çeşitli cadde ve sokaklarında bozulan döşeme tamiratları işleri yapıldı.

·         İlçemiz Donduran Mahallesinde yol düzenleme çalışmaları için bahçe duvarı yapıldı.

·         Koyunlar Mahallesi beton parke taşı ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Yaprak Sokakta beton parke ve bordür taşı ile yol düzenleme çalışması yapıldı.

·         Donduran İlkokuluna ait bahçenin bir kısmında beton parke taşı ile düzenleme yapıldı.

·         İlçemiz Direcik Mahallesinde yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         İlçemiz Mahallelerine yangın ve böcek tehlikesine karşı yeşil kurutan ve haşere ilaç atıldı.

·         Meraların çevrelerine tel çekimi, elektrik hattı yenilenmesi, su artezyenleri faaliyete geçti.

·         İlçemiz çeşitli cadde ve sokaklarda bozulan döşemelerin tamiratı yapıldı.

 

B)     BİNA YAPIM, BAKIM VE TAMİRATLAR

·         İlçemiz Paşaköy ve Çavdar Mahalleleri için halk tuvaletlerin yapım işi yapıldı.

·         İlçemiz TARİŞ Cami bahçesinde tuvalet ve abdesthane olarak kullanılmak üzere Şadırvan yapım işi yapıldı.

·         İlçemiz Direcik Mahallesi cemiyet alanı taban döşeme betonu silim işi yapıldı.

·         İlçemiz Alioğullar Mahallesi Camisine ilave oda yapıldı.

·         Yenipazar Anadolu Lisesi bahçe duvarları üzerine tel örgü çekilmesi ve boyama işi yapıldı.

·         İlçemiz Çarşı Mahallesi Çağlayan Sokağın yol açma çalışmaları esnasında yıkılan Zühtü YILDIRIM’a ait evin yeniden (425 ada 1 parsel) yapılması çalışmaları başladı.

·         İlçemizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu için foseptik çukuru yapıldı.

·         Direcik Mahallesinde cemiyet alanında kullanılmak üzere bina yapıldı.

·         Dereköy Mahallesi halk tuvaleti binası yapıldı.

·         Karacaören Mahallesi cemiyet alanı için bina yapılacak alanda hafriyat çalışmaları yapıldı.

 

C)     ALT YAPI YAPIM İŞLERİ

·         İlçemiz alt yapı yapım işleri 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolmuştur.

  

D)     PARK MEYDAN YAPIM İŞLERİ

·         Turgut Özal Parkı ve Mendo Kafenin bulunduğu parkın bitkilendirme düzenleme çalışmaları yapıldı.

·         Mahalle aralarına ve kaldırımlara sosyal donatı elemanları(bank) yerleştirildi.

·         İlçemiz Duygu Sokak üzerinde bulunan Çocuk Parkının beton parke taşı ve bordür taşı ile düzenlenmesi işi yapıldı.

·         İlçemizde bulunan 14 mahalleye(köyden mahalleye dönüşenler) çocuk oyun grupları yerleştirildi.

·         İlçemiz Mendo Kafenin bulunduğu parka havuz yapımı çalışmaları devam ediyor.

 

E)      KAMULAŞTIRMA

·         İlçemiz Doğu Mahallesi Lale Sokak ile Kelebek Sokak birleşim noktasında 384 ada 87 parselin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesinde 442 ada 1 parsel içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemiz Hükümet Mahallesinde Atatürk Caddesi ile İkbal Sokak birleştirilmesi için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

·         İlçemizde bulunan Yüksekokul alanındaki vatandaşlara ait hisselerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

 

Kültürel Faaliyetler:

İlçemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve güreşi şenliği yapıldı.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

a)    Tüm vatandaşlarımızın  eşit yaşam koşullarına sahip olduğu, temiz çevresiyle, düzenli altyapısıyla, ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk duyacağı, yaşanabilir, sağlıklı bir ilçe yaratmak.

b)    Tarihi merkezleri gün ışığına çıkartan ve iyileştiren çabalara destek-vermek amacımızdır.

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

1)    Belediyemiz 2016 yılı Gelir Bütçesi, Belediye Meclisimizin 01.10.2015 tarihi ve 69 sayılı kararı ile 10.395.000.00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizce 2016 yılı içinde Toplam 7.243.344,77 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. Gelecek Mali yıla 1.715.826,89 TL alacak tahakkümüz devir olmuştur.

2)    Belediyemizin 2016 yılı Gider Bütçesi de Belediyemiz Meclisinin aynı karar ile 10.395.000.00 TL olarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Belediyemizin 2016 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ile iş işlemleri ile iş bu bütçe ödeneğinde 7.789.880,74 TL çeşitli hizmetlere sarf edilmiş, Kullanılmayan 2.605.119,26 TL ödenek Terkin (imha) edilmiştir. 2016 yılı bütçesi içerisinde Belediye Encümeni Karar ile 476.550,59 TL tutarında aktarmalar yapılmıştır.

3)    Belediyemizin 2016 yılı içerisinde, bankadan 805.000,00 TL ihtiyaç Kredisi çekilmiştir.

4)     Belediyemiz Banka Hesabında 2016 yılından 2017 yılına T.C. Ziraat Bankası Yenipazar Şubesinden 157.178,52 TL, Halk Bankası Bozdoğan Şubesinde 24.355,74 TL ve Türkiye İş Bankası Nazilli Şubesinde 458,23 TL, Denizbank Yenipazar Şubesinden 3.531,25 TL nakit devri olmuştur.

5)    2016 yılı içerisinde, Belediyemize 927 adet Resmi Evrak gelmiş, Belediyemizden 769 adet Resmi Evrak gitmiş olup, bunlar kayıt altına alınmıştır. Yine 2016 yılı içerisinde 82 çiftin evlendirme akitleri tarafımdan yapılmıştır.

6)    2016 yılı içerisinde, Belediyemiz Meclisince 11 adet oturum gerçekleşmiş ve 65 adet Meclis Kararı alınmış. Belediye Encümenimizce ise 49 adet oturum gerçekleşmiş ve 167 adet Encümen Kararı alınmıştır.

 

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

            Belediyelerin halkına daha iyi hizmet verebilmesi için, Belediye gelirleri mutlak surette arttırılmalı  ve yerinde kullanılmalıdır.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler işin idare Bütçesinden Harcama Birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, görev ve yetki alanım çerçevesinde iş kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasaklı ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını  bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgilerim olmadığını beyan ederim.                                                                                                                                                                                            30.03.2017

Belediyemizin 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri (Hizmetleri ) ana hatları ile bunlardan ibaret olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi uyarınca, sayın Belediye Meclis Üyelerimizin bilgi ve onaylarına saygı ile arz ederim.

                                                                                                                                                 Zafer SAVCI

                                                                                                                                              Belediye Başkanı        

           

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI:

            Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, Faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğü kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını  temin etmek üzere iç kontrol süreçlerin işletildiğini, izlendiğini, ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin  zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2016 yılı faaliyet raporunun mali bilgiler bölümünden yer alan bilgilerin güvenilir, tam doğru olduğunu teyit ederim.

 

                                                                                                                                                 Faruk ÖZKAHVECİ

                                                                                                                                                Muhasebe Yetkilisi